Καλώς Ήλθατε
Διοικητικό Συμβούλιο
Ρωτήστε το Δερματολόγο
Εγγραφή Μέλους
ΝΕΑ
Χρήσιμα Τηλέφωνα και Διευθύνσεις
Προϊόντα και Υπηρεσίες
Χρήσιμες Πληροφορίες
Πού θα μας βρείτε
Περιοχή Μελών
Απόψεις Μελών
Θέσεις ΕργασίαςΝΕΑ »
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ -ΟΠΑΔ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ
 
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ –ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Της Επαγγελματικής Ένωσης Ελλήνων Δερματολόγων –Αφροδισιολόγων, επαγγελματικού σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μιχαλακοπούλου, αρ. 155), νόμιμα εκπροσωπούμενης από την Πρόεδρο Αικατερίνη Ασβέστη

 
ΚΑΤΑ

Του Υπουργού Υγείας που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (οδός Αριστοτέλους 17-19)

 
Κύριε Υπουργέ,

Με τις διατάξεις του ΒΔ 665/62 «Περί υγειονομικής περίθαλψης τακτικών δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων (ΦΕΚ Α΄167)», των άρθρων 8 έως 11 του Ν. 2768/99 (ΦΕΚ Α΄273) με τον οποίο συστάθηκε ο ΟΠΑΔ, τις διατάξεις του ΠΔ 52/01 (ΦΕΚ Α΄41) με τις οποίες ρυθμίστηκε η οργάνωση και η λειτουργία του, της Υ.Α. 2/7029/0094/ ΦΕΚ Β΄213/17.2.2005) «Κανονισμό παροχών ΟΠΑΔ», αναγνωρίστηκε επί πολλά συναπτά έτη το δικαίωμα κάθε γιατρού ελεύθερου επαγγελματία να δέχεται στο ιατρείο του για διάγνωση ή θεραπεία ασφαλισμένο του δημοσίου, είτε είχε σύμβαση με το Δημόσιο – σήμερα ΟΠΑΔ- είτε όχι, και αφετέρου το δικαίωμα του ασφαλισμένου να απευθύνεται ελεύθερα σε ιατρό της επιλογής του, έχοντας τη δυνατότητα να αναζητήσει στη συνέχεια μέρος της αμοιβής του γιατρού από τον Οργανισμό, ανάλογα με τα κατά περίπτωση ισχύοντα ποσοστά συμμετοχής

Για το λόγο αυτό όλοι οι γιατροί, συμβεβλημένοι και μη, υποχρεώθηκαν να ενταχθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης και εκτέλεσης ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων (βλ. άρθρο 1 ιγ Ν. 3892/2010, ΦΕΚ Α΄189/4.11.2010).

Αίφνης με την Υ9/137380/2011 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση Κανονισμού παροχών ΟΠΑΔ» (ΦΕΚ Β 146/15.2.2011) καταργείται η συμμετοχή του Ταμείου σε περίπτωση περίθαλψης ασφαλισμένων σε μη συμβεβλημένους με τον Οργανισμό προμηθευτές- ιατρούς και ο ΟΠΑΔ πλέον υποχρεώνει όλους που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα να συνάψουν σύμβαση μαζί του προκειμένου να έχουν σε αυτούς πρόσβαση οι άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι του Δημοσίου.

Και ενώ η συνταγματικότητα της ρύθμισης αυτής έχει ήδη τεθεί στον έλεγχο (ΕΟΠΥΥ) του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναμένεται η εκδίκαση της σχετικής υπόθεσης (4.11.2011 – Ολομέλεια ΣτΕ), η λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αποδεικνύει στην πράξη πολύ λιγότερους συνεργαζόμενους γιατρούς, από τις αρχικές δεσμεύσεις και θίγει άμεσα και ανεπανόρθωτα τους ιδιώτες γιατρούς δεδομένου ότι δημιουργεί ένα σύστημα δύο ταχυτήτων μεταξύ αυτών που θα έχουν συμβάσεις με τον νέο φορέα και εκείνων που μένουν εκτός συστήματος. Στον ΕΟΠΥΥ πρέπει να έχει πρόσβαση το σύνολο των γιατρών με ιδιωτικό ιατρείο.

Τέλος και πέραν των ανωτέρω, καταθέσατε πρόσφατα στη Βουλή νομοσχέδιο με τίτλο «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις», στην προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 31 του οποίου παρέχεται το δικαίωμα διατήρησης ιδιωτικού ιατρείου αλλά και παροχής υπηρεσιών σε ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα αλλά και σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν ασφαλιστικά υπηρεσίες υγείας στους πανεπιστημιακούς, οι οποίοι έτσι αποκτούν πλήρη ελευθερία διατήρησης ιδιωτικού ιατρείου και απασχόλησης εκτός ΕΣΥ.

Παράλληλα προβλέπεται ότι οι συμβεβλημένοι με το ΕΟΠΥΥ ιδιώτες γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις σε μονάδες του ΕΣΥ, μέχρι και μία φορά την εβδομάδα.

 

Οι ρυθμίσεις αυτές αποκλείουν πλήρως από τον τομέα παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ τους ιατρούς- ελ. επαγγελματίες που δεν έχουν σύμβαση με τον ΟΠΑΔ/ΕΟΠΥΥ, άλλως θα πρέπει να συμβληθούν με τους όρους που προβλέπονται στις συμβάσεις που περιγράφονται στον οργανισμό του.

 

Οι ρυθμίσεις περί ΕΟΠΥΥ, οι ρυθμίσεις της εκδοθείσας Υπουργικής απόφασης αλλά και της μέλλουσας να εκδοθεί διάταξης καταργούν και εξαφανίζουν τους ιδιώτες μη συμβεβλημένους ιατρούς και καταφανώς αντίκεινται σε θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος και συγκεκριμένα στα άρθρα 5 (οικονομική ελευθερία ιατρών –ελευθέρων επαγγελματιών) 21 παρ. 3 (μέριμνα κράτους για την υγεία των πολιτών) και 25 (δικαιώματα του ανθρώπου, ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου -αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου -διασφάλιση ανεμπόδιστης και αποτελεσματικής άσκησης ατομικών δικαιωμάτων τους)  από τη στιγμή που περιορίζουν το δικαίωμα των ιατρών να δέχονται πλέον ασθενείς τους- ασφαλισμένους του Δημοσίου παρά μόνο εφόσον υποχρεωτικά συμβληθούν με τον ΟΠΑΔ ή τον ΕΟΠΥΥ.

 

Μετά τα ανωτέρω, με την ιδιότητά μας των νομίμων εκπροσώπων των Ελλήνων Δερματολόγων – η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι ιδιώτες ιατροί, μη Παν/κοί και μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ- Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την εξακολουθητική ανακοίνωση νομοθετικών ρυθμίσεων που οδηγούν με νομοτελειακή βεβαιότητα στη σταδιακή συρρίκνωση και σύντομα στην εξαφάνιση των ιδιωτικών δερματολογικών ιατρείων,

Καταγγέλλουμε την ερήμην μας λήψη αποφάσεων που αποδομεί τους όρους και τις συνθήκες λειτουργίας μας, καθιστώντας μας ανήμπορους να ασκήσουμε το λειτούργημα μας και

 

Ζητούμε την άμεση απόσυρση κάθε σχετικής διάταξης, θεωρώντας αν μη τι άλλο επιβεβλημένη και αυτονόητη την παρουσίας μας σε οποιαδήποτε διαβούλευση ή διαπραγμάτευση αφορά το επάγγελμά μας.

 
 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες και να την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης.

 
 

                                              Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Αναζήτηση Μέλους της Ένωσης Ελλήνων Δερματολόγων Αφροδισιολόγων ανα περιοχή.
ή κατά όνομα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Δερματολογικό ιατρείο λογω συνταξιοδότησης στο κέντρο του Πειραιά.
Πλήρης εξοπλισμός. 35ετες πελατολόγιο.
Πληροφορίες 6932655999

Ενοικιάζεται σε δερματολόγο πολυτελής χώρος
εξεταστηρίου 20m2 στη Λεωφ. Μεσογείων (δίπλα σε μετρό). Ο χώρος βρίσκεται εντός Οδοντιατρικής κλινικής , συνολικής επιφάνειας 180m2.
Παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη.
Photo χώρου :www.smiledesignltd.gr Πληροφορίες Κα Γραβάλου :210-6083126

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LASER ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ 2013 ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6974025331, 2610220-839


Πωλείται δερματολογικό ιατρείο μαζί με την άδεια, με μεγάλη πελατεία, συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία σε πολύ καλή τοποθεσία στο Βερολίνο/Γερμανίας
προς € 275.000. Επικοινωνία: derma-office-berlin@web.de Κινητό: +4915165636319


ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 
Copyright © All rights reserved.  - Developed by WeC.O.M.- Webhosting - Designed by Nelios