Καλώς Ήλθατε
Διοικητικό Συμβούλιο
Ρωτήστε το Δερματολόγο
Εγγραφή Μέλους
ΝΕΑ
Χρήσιμα Τηλέφωνα και Διευθύνσεις
Προϊόντα και Υπηρεσίες
Χρήσιμες Πληροφορίες
Πού θα μας βρείτε
Περιοχή Μελών
Απόψεις Μελών
Θέσεις ΕργασίαςΧρήσιμες Πληροφορίες »
Ευρωπαικό Charter Εκπαίδευσης για Eιδικευμένους Ιατρούς

Δερματο-αφροδισιολογία, Δερματολογία και Αφροδισιολογία
Κεφάλαιο 6, Charter για την λήψη ειδικότητας στην Ευρωπαική Ένωση.

Απαιτούμενα προσόντα για την ειδικότητα Δερματο – Αφροδισιολογίας (Ηπειρωτική Ευρώπη) Δερματολογίας – Αφροδισιολογία (Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία). Εγκεκριμένο από το Τμήμα Ειδικευμένων Iατρών UEMS και του European Board της Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας στην συνάντηση του Μονάχου, 13 Οκτωβρίου 2001.

Ορισμοί
Η Δερματολογία είναι μία ειδικότης οργάνου που περιλαμβάνει διάγνωση, θεραπεία (τόσο ιατρική όσο και χειρουργική) και πρόληψη των ασθενειών του δέρματος, του υποδορίου ιστού, των βλεννογόνων και των εξαρτημάτων του δέρματος, όπως επίσης και δερματικών εκδηλώσεων των συστηματικών νοσημάτων και αντίστροφα των συστηματικών εκδηλώσεων των δερματολογικών νοσημάτων. Επίσης προωθεί την καλή υγιεία του δέρματος.

Επίσης
Η Αφροδισιολογία συμπεριλαμβάνει διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη των σεξουαλικών, μεταδιδόμενων λοιμώξεων (STIs) και άλλων παθολογικών καταστάσεων του γενετικού-πρωκτικού συστήματος. Ασχολείται με την καλή σεξουαλική υγιεία.

NΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  (INSTITUTIONS)
Το Νοσηλευτικό ίδρυμα ή συνδυασμός Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που είναι υπεύθυνα για την εκπαίδευση πρέπει να τηρούν τα κάτωθι κριτήρια.
Επαρκή εξοπλισμό για την διάγνωση και αντιμετώπιση ενός μεγάλου εύρους δερματολογικών και/ή αφροδίσιων νόσων, συμπεριλαμβανομένων ένα μίνιμουμ δερματολογικών κρεββατιών και πρόβλεψη και στήριξη για έρευνα και μεταπτυχιακούς τίτλους.
Ο ειδικευόμενος πρέπει να εκπαιδευτεί σε μία πλήρη σειρά δερματολογικών και/ή αφροδίσιων νόσων.
Συνιστάται να υπάρχουν τουλάχιστον 2 πλήρους απασχόλησης ειδικευμένοι γιατροί στο Νοσοκομειακό Τμήμα. Κάθε Ίδρυμα πρέπει να καθορίζει ένα Δερματολογικό Τμήμα

Νοσοκομείου, κατάλληλο για την χορήγηση ειδικότητας και ένα πρόσωπο υπεύθυνο για την εκπαίδευση.
Tο European Board of Dermatology and Venereology (EBDV) αναγνωρίζει την σημασία της «Διασφάλισης Ποιότητας» στην ειδίκευση των γιατρών. Αυτό θα πρέπει να γίνεται με την ευθύνη των Εθνικών Φορέων κάθε χώρας σε συνδυασμό με τις οδηγίες του ΕBDV.
Ο σχεδιασμός «Ανθρώπινου Δυναμικού» πρέπει να υφίσταται στις Ευρωπαικές χώρες. Οι Ευρωπαικές χώρες πρέπει να πληροφορούν, να συμβουλεύουν και να είναι υπόλογες στο EBDV.

Διασφάλιση Ποιότητας

Διά την διασφάλιση ποιότητας της εκπαίδευσης στην Δερματο-αφροδισιολογία, δέον να ληφθούν υπ’όψιν όλα τα θέματα τα αναγραφόμενα στο Πρόγραμμα Δερματολογίας και εις το Πρόγραμμα Αφροδισιολογίας , ενώ για τις ξεχωριστές ειδικότητες Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας απαιτούνται μόνο τα θέματα που αναγράφονται σε έκαστη ειδικότητα.

Πρόγραμμα Δερματολογίας
Σύμφωνα με τον ορισμό των ειδικοτήτων Δερματο-Αφροδισιολογίας, και Δερματολογίας, ο ειδικευόμενος πρέπει να αποκτήσει γνώσεις και πείρα εις την διάγνωση και θεραπεία των εξής :

 1. Γενική Δερματολογία για εξωτερικούς ή ενδο-νοσοκομειακούς ασθενείς.
 2. Ιστοπαθολογία του Δέρματος συμπεριλαμβανομένων βιοψίας και τεχνικές λεπτομέρειες.
 3. Ανοσολογία, με ειδική αναφορά στις αυτοάνοσες δερματικές παθήσεις.
 4. Αλλεργία
 5. Επαγγελματική και περιβαλλοντολογική δερματολογία
 6. Παιδιατρική δερματολογία και Γενετική
 7. Γηριατρική δερματολογία
 8. Δερματολογική ογκολογία, διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες.
 9. Φωτοδερματολογία και φωτοθεραπεία
 10. Εγκαύματα, αντίδραση σε φυσικούς παράγοντες και  επούλωση τραυμάτων, ελκών.
 11. Βακτηριακές, μυκητολογικές, ιογενείς και παρασιτικές λοιμώξεις που προσβάλλουν το δέρμα.
 12. Διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών των βλεννογόνων παρακείμενων στο δέρμα συμπεριλαμβανομένης της πρωκτολογίας.
 13. Αγγειακή παθολογία του δέρματος, διαγνωστικε΄ς και θεραπευτικές διαδικασίες.
 14. Μη επεμβατικές διαγνωστικές διαδικασίες, δερματοσκόπηση, υπέρηχοι και άλλες παράμετροι των λειτουργιών του δέρματος.
 15. Μοριακή βιολογία στην διάγνωση και θεραπεία
 16. Τοπικές και συστηματικές θεραπείες, δερματολογικά γαληνικά σκευάσματα και συνταγογράφηση.
 17. Φαρμακολογία και τοξικολογία δέρματος.
 18. Δερματοχειρουργική, ηλεκτροκαυτηρίαση, κρυοχειρουργική, λέιζερ, ακτινοθεραπεία και άλλες φυσικο-χημικές θεραπείες (συμπεριλαμβανομένης της φωτοδυναμικής θεραπείας).
 19. Αισθητική και κοσμητική δερματολογία, συμπεριλαμβανομένων διορθωτικών διαδικασιών.
 20. Φροντίδα του δέρματος, προληπτική δερματολογία και αποκατάσταση.
 21. Ψυχο-δερματολογία και κοινωνικές πλευρές της ειδικότητας.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Σύμφωνα με τον καθορισμό των ειδικοτήτων της Δερματο-Αφροδισιολογίας και Αφροδισιολογίας ο ειδικευμόμενος δέον να αποκτήσει γνώση και εμπειρία εις την διάγνωση και θεραπεία των κάτωθι:

 1. Επιδημιολογία των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων (ΣΜΛ) συμπεριλαμβανομένων των λοιμώξεων HIV.
 2. Πρόληψη και έλεγχο των ΣΜΛ, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης του συντρόφου.
 3. Οργάνωση των υπηρεσιών ΣΜΛ
 4. Λήψη σεξουαλικού ιστορικού γενετο-πρωκτική εξέταση.
 5. Κλινική διάγνωση και αντιμετώπιση των ΣΜΛ, συμπεριλαμβανομένων συστηματικών εκδηλώσεων δερματοπαθειών γεννητικών οργάνων και πρωκτικής χώρας και τοπικών και συστηματικών επιπλοκών.
 6. Λοίμωξη HIV και οι επιπλοκές της, αντιμετώπιση και θεραπεία.
 7. Κακοήθειες σχετιζόμενες με HPV μόλυνση, στα έξω γεννητικά όργανα, και  συμπεριλαμβανομένης της διαγνώσεως και αντιμετώπισης των κυτταρικών ανωμαλιών του τραχήλου της μήτρας.
 8. Κοινές γυναικολογικές, πρωκτικές και ανδρολογικές παθήσεις.
 9. ΣΜΛ κατά την εγκυμοσύνη και στα νεογνά.
 10. Αντιμετώπιση παιδιών με λοιμώξεις γεννητικών οργάνων-συνεργασία με συναφείς ειδικότητες.
 11. Εργαστηριακή διάγνωση συμπεριλαμβανομένων και ορολογικών εξετάσεων για ΣΜΛ.
 12. Μέθοδοι αντισύλληψης.
 13. Εξοικίωση με τουλάχιστον μία από τις θεραπευτικές οδηγίες για τις ΣΜΛ.
 14. Σεξουαλική υγεία και επιμόρφωση και ψυχοσεξουαλικά προβλήματα. Εθνικών Φορέων, Ευρωπαικών Φορέων ή του CDC.

Επιπροσθέτως αυτού του προγράμματος, η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει :

 1. Επιδημιολογία, διαχείρηση δεδομένων και ιατρική βασιζόμενη σε αποδείξεις.
 2. Οδηγίες για καλή κλινική άσκηση της ειδικότητας και Ιατρική Ηθική.
 3. Βασικές αρχές της Οικονομίας Υγιείας.
 4. Οργάνωση ιατρείου και διαχείριση χρόνου.
 5. Έρευνα, κλινική και εργαστηριακή.
 6. Ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα Κλινικής Δερματολογίας, Ιστοπαθολογίας του δέρματος, βιβλιογραφική ενημέρωση και τηλειατρική(telematics).
 7. Δεξιότητες διδασκαλίας και επικοινωνίας.

 

Γενικές απόψεις για την εκπαίδευση στην Δερματο-Αφροδισιολογία, Δερματολογία και Αφροδισιολογία

Επιλογή και πρόσβαση στην ειδικότητα αποτελεί υπευθυνότητα των κρατικών αρχών κάθε χώρας.
Συνιστάται μία περίοδος γενικής εκπαίδευσης κορμού πριν, κατά την διάρκεια ή μετά την τουλάχιστον 4ετή εκπαίδευση για απόκτηση ειδικότητας.
Ένα βιβλίο εκπαίδευσης (log-book) στην ειδικότητα είναι απαραίτητο.
Οι κρατικές αρχές δύναται να αναγνωρίσουν διά εκπαιδευτικούς σκοπούς ως και ένα έτος ειδικότητας, παραμονή και εκπαίδευση σε αναγνωρισμένο κέντρο στο εξωτερικό σε χώρα της Ε.Ε. ή άλλη εκτός Ε.Ε.
Το μέγεθος του Ιδρύματος ή της Ομάδας Ιδρυμάτων εκπαίδευσης πρέπει να παρέχει ένα επαρκή αριθμό και ποικιλία παθήσεων σε εξωτερικούς ασθενείς ως και πρόσβαση σε επαρκή αριθμό κλινών.
Το Ίδρυμα πρέπει να επιτρέπει στον ειδικευόμενο να διεξάγει την εκπαίδευση τους όπως αυτή περιγράφεται εις το πρόγραμμα Δερματολογίας όπως και στο πρόγραμμα Αφροδισιολογίας και επίσης να του επιτρέπει κατάλληλη πρόσβαση σε συναφείς ειδικότητες. Η επιθεώρηση των Ιδρυμάτων εκπαίδευσης από τις αρμόδιες αρχές πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον μία φορά ανά 5ετία. Οι κρατικές αρχές δέον να υποβάλλουν τα αποτελέσματα της επιθεωρήσεως εις το EBDV (με τήρηση των προσωπικών δεδομένων).
Κάθε ίδρυμα δέον να ορίζει ένα υπεύθυνο εκπαίδευσης ο οποίος να έχει εξασκήσει την ειδικότητα τουλάχιστον μία 5ετία από την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας. Επίσης πρέπει να υπάρχει και επιπλέον προσωπικό εκπαίδευσης.
Ο υπεύθυνος εκπαίδευσης πρέπει να είναι υπεύθυνος για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ειδικευομένου ανάλογα με την εμπειρία του ειδικευομένου και τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Νοσοκομείου ή της ομάδας των Ιδρυμάτων. Όταν ορισμένα μέσα (εξοπλισμός) δεν διατίθεται επί τόπου, αποτελεί υπευθυνότητα του υπευθύνου εκπαίδευσης να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Πρέπει να υπάρχει επαρκές διδακτικό προσωπικό για ικανοποιητικό έλεγχο εκάστου ειδικευομένου.
Για να αποκτήσει εμπειρία ο ειδικευόμενος πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην θεραπεία ενός επαρκούς αριθμού νοσηλευόμενων και εξωτερικών ασθενών καθώς  και στην βραχεία νοσηλεία ασθενών και δέον να εκτελέσει επαρκή αριθμό πρακτικών διαδικασιών για διάφορες παθήσεις ώστε να καλύφθεί πλήρως το αντικείμενο της Δερματολογίας και / ή της Αφροδισιολογίας .
Ο ειδικευόμενος πρέπει να μάθει να επικοινωνεί λεκτικά με τους ασθενείς.
Ο ειδικευόμενος πρέπει να έχει το προσωπικό του log-book συμφώνως με τις προδιαγραφές του EBDV.
Οι ειδικεόμενοι πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε πρωτότυπες μελέτες που πιθανόν να οδηγήσουν σε παρουσίαση ή δημοσίευση.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Αναζήτηση Μέλους της Ένωσης Ελλήνων Δερματολόγων Αφροδισιολόγων ανα περιοχή.
ή κατά όνομα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Δερματολογικό ιατρείο λογω συνταξιοδότησης στο κέντρο του Πειραιά.
Πλήρης εξοπλισμός. 35ετες πελατολόγιο.
Πληροφορίες 6932655999

Ενοικιάζεται σε δερματολόγο πολυτελής χώρος
εξεταστηρίου 20m2 στη Λεωφ. Μεσογείων (δίπλα σε μετρό). Ο χώρος βρίσκεται εντός Οδοντιατρικής κλινικής , συνολικής επιφάνειας 180m2.
Παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη.
Photo χώρου :www.smiledesignltd.gr Πληροφορίες Κα Γραβάλου :210-6083126

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LASER ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ 2013 ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6974025331, 2610220-839


Πωλείται δερματολογικό ιατρείο μαζί με την άδεια, με μεγάλη πελατεία, συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία σε πολύ καλή τοποθεσία στο Βερολίνο/Γερμανίας
προς € 275.000. Επικοινωνία: derma-office-berlin@web.de Κινητό: +4915165636319


ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 
Copyright © All rights reserved.  - Developed by WeC.O.M.- Webhosting - Designed by Nelios