Καλώς Ήλθατε
Διοικητικό Συμβούλιο
Ρωτήστε το Δερματολόγο
Εγγραφή Μέλους
ΝΕΑ
Χρήσιμα Τηλέφωνα και Διευθύνσεις
Προϊόντα και Υπηρεσίες
Χρήσιμες Πληροφορίες
Πού θα μας βρείτε
Περιοχή Μελών
Απόψεις Μελών
Θέσεις ΕργασίαςΝΕΑ »
Επιστολή για το Δ.Σ.

Αγαπητοί/ες Συνάδελφοι,

Toν περασμένο Ιούνιο πραγματοποιήθηκε η κοινή συνεδρίαση της ΕΔΑΕ με την ΕΕΕΔΑ, όπου συζητήθηκαν διεξοδικά τα θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση σύμφωνα με τις οδηγίες της UEMS, στην αύξηση του χρόνου ειδικότητας και στην ενδεχόμενη τροποποίηση των εξετάσεων ειδικότητας. Σε κλίμα ομοφωνίας αναγνωρίστηκε ότι είναι απόλυτης προτεραιότητας η δρομολόγηση και των τριών αυτών ζητημάτων. Βέβαια, λαμβάνοντας υπ’όψιν την πολυπλοκότητα και τις χρονοβόρες διαδικασίες που η επίλυση τέτοιων θεμάτων απαιτεί, η ΕΕΕΔΑ αποφάσισε παράλληλα να ρίξει άμεσα το βάρος των ενεργειών της και σε πλέον πρακτικά θέματα. Σε προτεραιότητα θέσαμε το θέμα της από την τηλεόραση διαφήμισης «θεραπειών» (πχ Fair Hair για την τριχόπτωση) η «μεθόδων αισθητικής».
Αποστείλαμε επιστολές (τα κείμενα των οποίων υπάρχουν στον ιστότοπο της Ένωσης : enosiderma.gr) στον Πρόεδρο του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και μέσω της Νομικής Συμβούλου της Ένωσης κα Γυφτάκη εξώδικο προς το κανάλι όπου προβάλλονται κυρίως αυτές οι «διαφημιστικές εκπομπές» το EXTRA 3”.
Συγχρόνως όμως φθάνουν σε εμάς σοβαρές διαμαρτυρίες και προφορικές για την ώρα καταγγελίες, για τον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται ορισμένοι συνάδελφοι, αρθρογραφώντας στα γυναικεία περιοδικά, με αποτέλεσμα αθέμιτο ανταγωνισμό. Γνωρίζετε ότι η διαφήμιση των ιατρών απαγορεύεται. Η ΕΕΕΔΑ δίδει την δυνατότητα μέσω του ιστότοπου της να έχετε σύνδεση (link) με τον δικό σας ιστότοπο, όπου θα μπορείτε να προβάλλετε με τρόπο δεοντολογικό την δουλειά σας.
Έχουμε ολοκληρώσει την συλλογή προσφορών για ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα από μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες και βρισκόμαστε στο στάδιο επεξεργασίας τους.
Έχουμε μεταφράσει και είναι στην διάθεση σας το κείμενο της UEMS που αφορά στην ειδικότητα μας, το οποίο επίσης μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο μας.
Ένα θέμα μείζονος σημασίας είναι και ο αριθμός των Δερματολόγων συνολικά σε σχέση και με τις υπόλοιπες Ευρωπαικές χώρες. Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο για τον αριθμό των γιατρών ανά ειδικότητα δεν έχουν λάβει υπ’όψη τις ουσιαστικές ανάγκες του πληθυσμού. Η συνεχής αύξηση του αριθμού των Δερματολόγων έχει γίνει χωρίς πρόβλεψη ως προς το πραγματικό αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούν, αλλά πιθανότατα μόνο με «πολιτικά» κριτήρια. Η μελλοντική απασχόληση των Δερματολόγων θα διαφοροποιηθεί τόσο λόγω της αλλαγής της επίπτωσης των δερματολογικών ασθενειών όσο και της συνεχούς στροφής τους στις δερματοχειρουργικές και κοσμητικές επεμβάσεις.
Υπάρχει έλλειψη στατιστικών δεδομένων για το αντικείμενο της καθημερινής πρακτικής των Δερματολόγων στην Ελλάδα ανάλογα με τον τομέα (Δημόσιο, Ιδιωτικό) στον οποίο ανήκουν πχ. πόσοι ασχολούνται μόνο με Αισθητική Δερματολογία, πόσοι έχουν σύμβαση με ταμεία και ποιά, αριθμός ασθενών που παραπέμπονται κατ’έτος από ιδιώτες στο νοσοκομείο, αριθμός ωρών απασχόλησης.
Με το ερωτηματολόγιο που σας αποστέλλουμε και σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε με προσοχή, προσπαθούμε να κατανοήσουμε την παρούσα κατάσταση στην ειδικότητα. Παρατηρείται το εξαιρετικά δυσάρεστο φαινόμενο οι ασθενείς να στρέφονται σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων προκειμένου για την διάγνωση δυσδιάγνωστων δερματολογικών νόσων και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει θέμα προβληματισμού. Στο περσινό Παγκόσμιο Συνέδριο Δερματολογίας ο Klaus Wοlff επεσήμανε τα εξής: «Τα διαφορετικά ενδιαφέροντα των δύο τομέων της ίδιας ιατρικής ειδικότητας (Δερματολογία και Αισθητική Ιατρική) υποθάλπτουν τον κίνδυνο, της περαιτέρω απομάκρυνσης τους, η οποία μπορεί να οδηγήσει τελικώς σε διάσπαση της ειδικότητας». Στην ίδια ομιλία επισημαίνεται η διαρροή περιστατικών, εν μέρει με ευθύνη των ιδίων των δερματολόγων προς άλλες ειδικότητες, δηλαδή η ατοπική δερματίτις αντιμετωπίζεται και από παιδίατρους, οι λοιμώξεις του δέρματος από παθολόγους, χειρούργους και λοιμωξιολόγους, η επούλωση τραυμάτων από χειρουργούς, τα αυτοάνοσα νοσήματα από ρευματολόγους και κλινικούς ανοσολόγους, τα δερματικά λεμφώματα από αιματολόγους και ο καρκίνος του δέρματος από χειρουργούς, ογκολόγους.
Είναι δυνατόν ο μεγάλος αριθμός Δερματολόγων να οδηγήσει σε πτώση του επιπέδου φροντίδας των πασχόντων από δερματολογικά νοσήματα, με βάση οικονομικά κριτήρια (ενασχόληση με πιο προσοδοφόρες αισθητικές παρεμβάσεις και όχι με διαγνωστικές διαδικασίες;). Αλλαγές στο σύστημα υγιείας επίσης μπορεί να έχουν περαιτέρω επιπτώσεις στην ειδικότητα όπου η συντριπτική πλειοψηφία απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα (πχ. αστικά κέντρα υγιείας) ή ιδιωτικά πολυιατρεία σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε.
 

Είναι επιβεβλημένο, σαν Επαγγελματική Ένωση, να γνωρίσουμε καλύτερα το Δερματολογικό σώμα : διαστρωμάτωση ανά χρόνια εξάσκησης του επαγγέλματος, αριθμός Δερματολόγων που παύουν λόγω ηλικίας την επαγγελματική τους δραστηριότητα (είναι γνωστό ότι οι γιατροί γενικά δεν συνταξιοδοτούνται ποτέ), τρέχων αριθμός νέων θέσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ρυθμό αύξησης των θέσεων αυτών την τελευταία δεκαετία, πενταετία, διετία.
Εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες είναι επίσης αυτές που αφορούν τον τρόπο λήψεως της ειδικότητας: εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κι επακόλουθη επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν είναι επίσης γνωστό αν όλα τα άτομα ξένης υπηκοότητας που έχουν ειδικευθεί στην Δερματολογία στην Ελλάδα, κατέληξαν να εξασκούν την ειδικότητα εδώ ή στη χώρα τους.  Στις ΗΠΑ ήδη από το 1996, η πανίσχυρη ΑΜΑ (American Medical Association) έχει θέσει όρια στον αριθμό των ΙΜG (International Medical Graduates) που εκπαιδεύονται στις ΗΠΑ και έχει θέσει τέλος σε προγράμματα που επέτρεπαν στους γιατρούς αυτούς να παραμένουν στις ΗΠΑ μετά το τέλος της εκπαίδευσης τους. Όσον αφορά τον αριθμό ειδικευομένων ενδεικτικά παραθέτουμε μερικά στοιχεία. Στην Γαλλία συνολικά 185 ειδικευομένοι στην δερματολογία, στην Ισπανία 240 (περίπου 60 για κάθε χρόνο ειδικότητας) ενώ στην Γερμανία έλαβαν την ειδικότητα της Δερματολογίας το 2004: 218 άτομα, το 2005: 234, το 2006: 224 και το 2007: 260 άτομα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεση μας ο τρέχων αριθμός ειδικευομένων στην Ελλάδα είναι 162 άτομα.
Σε χώρες όπως οι Η.Π.Α. όπου υπάρχει αναλογία 3,3 Δερματολόγων ανά 100.000 κατοίκους (Arch Dermatol /Vol 137, Oct.2001), ανομοιόμορφα βεβαίως κατανεμημένων σε αυτή την τεράστια χώρα, είχε διατυπωθεί η ανησυχία (Stern, Arch Dermatol 1986, 122:675-678) ότι οι Δερματολόγοι θα καταλήξοιυν ταξιτζήδες το 2000!
Στο άρθρο ”Too Few or Too Many Dermatologists” (Arch Dermatology/Vol 137, 1293-1295, Oct.2001) δύο είναι τα σημεία κλειδιά που παραθέτω εδώ(αφορούν στις Η.Π.Α.):
1)    «Επειδή ο αριθμός 3,3Δερματολόγοι ανά 100.000 κατοίκους υπερβαίνει κατ’όλιγον την πραγματική ζήτηση (σύμφωνα με μοντέλα υπολογισμών) και επειδή ο αριθμός των Δερματολόγων συνεχίζει να αυξάνεται, είναι λογικό να αναρωτηθούμε αν συνεχίζοντας να ειδικεύουμε 300 Δερματολόγους κατά έτος θα δημιουργήσουμε πληθωρισμό Δερματολόγων».
2)    «Η αύξηση στην ζήτηση Δερματολογικών υπηρεσιών που προκλήθηκε τα τελευταία χρόνια με την Κοσμητική Δερματολογία αντιπροσωπεύει μία τάση που θα έχει διάρκεια ή θα μπορεί να αναστραφεί από την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τα άτομα θα ξοδεύουν λιγώτερο σε κοσμητικές παρεμβάσεις; Η υπερπαραγωγή Δερματολόγων σε απάντηση ενός προσωρινού φαινομένου μπορεί να χρειασθεί δεκαετίες για να αναστραφεί. Ακόμα και αν η τάση διαρκέσει, αύξηση του αριθμού των θέσεων ειδικότητας θα αυξήσει τον αριθμό των Δερματολόγων που ασχολούνται με την καθ’αυτό Δερματολογική Νοσολογία;»
Τα ίδια ακριβώς ζητήματα πρέπει, έστω και υπό τόσο διαφέρουσες συνθήκες από τις ΗΠΑ,  να μας απασχολήσουν άμεσα, με εξονυχιστικές διερευνήσεις και ρεαλιστικές, αν είναι δυνατόν προβλέψεις και προτάσεις.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Αναζήτηση Μέλους της Ένωσης Ελλήνων Δερματολόγων Αφροδισιολόγων ανα περιοχή.
ή κατά όνομα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Δερματολογικό ιατρείο λογω συνταξιοδότησης στο κέντρο του Πειραιά.
Πλήρης εξοπλισμός. 35ετες πελατολόγιο.
Πληροφορίες 6932655999

Ενοικιάζεται σε δερματολόγο πολυτελής χώρος
εξεταστηρίου 20m2 στη Λεωφ. Μεσογείων (δίπλα σε μετρό). Ο χώρος βρίσκεται εντός Οδοντιατρικής κλινικής , συνολικής επιφάνειας 180m2.
Παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη.
Photo χώρου :www.smiledesignltd.gr Πληροφορίες Κα Γραβάλου :210-6083126

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LASER ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ 2013 ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6974025331, 2610220-839


Πωλείται δερματολογικό ιατρείο μαζί με την άδεια, με μεγάλη πελατεία, συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία σε πολύ καλή τοποθεσία στο Βερολίνο/Γερμανίας
προς € 275.000. Επικοινωνία: derma-office-berlin@web.de Κινητό: +4915165636319


ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 
Copyright © All rights reserved.  - Developed by WeC.O.M.- Webhosting - Designed by Nelios